Διαδικασία Αιτιάσεων

Στόχος των ανθρώπων της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι να σας προσφέρουμε ποιοτική εξυπηρέτηση σε όλα τα επίπεδα. Σε περίπτωση λάθους ή αδυναμίας μας, σας προτρέπουμε να καταγράψετε το παράπονό σας που θα μας βοηθήσει να προβούμε σε διορθωτικές ενέργειες.


Το ζήτημά σας θα εξεταστεί προσεκτικά από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Αιτιάσεων, ο οποίος λειτουργεί με γνώμονα την καλή πίστη και τη δίκαιη αντιμετώπιση των πελατών, απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις αξίες της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.


Αφού καταγράψετε το παράπονό σας, μπορείτε να μας το αποστείλετε:

• Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: οδός Φιλελλήνων αρ. 25, 4ος όροφος, υπόψιν Υπευθύνου Διαχείρισης Αιτιάσεων, τηλ.211 1803 539
• Ηλεκτρονικά, στο e-mail: complaints@europe-asfalistiki.gr


Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ μόλις λάβει το έγγραφο παράπονο ή τη δήλωση δυσαρέσκειας θα σας αποστείλει, στο email ή fax ή την ταχυδρομική διεύθυνση που δηλώσατε, απόδειξη παραλαβής του παραπόνου σας. Κατόπιν θα το εξετάσει και θα σας αποστείλει έγγραφη αιτιολογημένη απάντηση εντός 50 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αιτίασης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το θέμα σας χρήζει περαιτέρω διερεύνησης η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα αιτιολογήσει ειδικά και εγγράφως τον λόγο υπέρβασης της προθεσμίας των 50 ημερών και θα προσδιορίσει τον νέο χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας του έγγραφου παραπόνου σας.


Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ θα φροντίσει ώστε να λάβετε μία δίκαιη και ολοκληρωμένη απάντηση. Αν παρόλα αυτά δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να επιδιώξετε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας με την Εταιρεία μας (μέσα σε προθεσμία ενός έτους από όταν λάβατε πλήρη γνώση της βλαπτικής πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά). H ενεργοποίηση του μηχανισμού εξέτασης αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεων σας.


Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή (άρθρο 11 του ν.4583/2018) ή σε άλλον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρισμένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς (άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΦΕΚ Β 1421).


Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν και στην Τράπεζα της Ελλάδος καταγγελίες εναντίον ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων, τις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων.


Επιπρόσθετα, υφίσταται πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL

EUROPE INS CO S.A. © 2024

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για να σας παρέχουμε μια καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.
Ακολουθώντας οποιοδήποτε σύνδεσμο σε αυτόν τον ιστότοπο συναινείτε στη χρήση cookies από τον ιστότοπο μας.