Ενημερωτικό ΄Εντυπο

Κλάδος Αυτοκινήτων

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Η ασφάλιση οχημάτων πραγματοποιείται όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας.  

Ασφαλίζονται οδηγοί ηλικίας 18 έως 70 ετών και ιδιοκτήτες/οδηγοί έως 75 ετών

Για αστική ευθύνη ασφαλίζονται οχήματα μέχρι 30 ετών

Γίνονται δεκτοί οδηγοί με ελληνική άδεια οδήγησης ή με άδεια κράτους μέλους της ΕΕ ή International.

Για συμπληρωματικές καλύψεις ΠΥΡΟΣ – ΚΛΟΠΗΣ ασφαλίζονται οχήματα μέχρι 18 ετών, ΠΑΝΤΑ για την τρέχουσα εμπορική τους αξία.

 

Δεν καλύπτονται:  

 • - Αγωνιστικά αυτοκίνητα και μηχανές
 • - Αυτοκίνητα με πινακίδες ΔΟΚ
 • - Ασθενοφόρα, Πυροσβεστικά, Αστυνομίας - Στρατού, Αγοραία και Ταξί
 • - Οχήματα Δημοσίας Χρήσης και Διεθνών Μεταφορών
 • - Οχήματα θωρακισμένα, χρηματαποστολών, security, courier, delivery
 • - Οχήματα cabrio με υφασμάτινη κουκούλα, για συμπληρωματικές καλύψεις
 • - Αυτοκίνητα SMART, MINI & JEEP, για συμπληρωματικές καλύψεις πυρός - κλοπής
 • - Οχήματα πολυτελή - υψηλού κυβισμού μόνο κατόπιν έγκρισης της Εταιρείας
 • - Οχήματα με βεβαρημένο ιστορικό ζημιών
 • - Αυτοκίνητα με εύφλεκτα υλικά (βυτία καυσίμων, υγραερίων κλπ)
 • - Αυτοκίνητα που κινούνται στο χώρο των αεροδρομίων
 • - Ενοικιαζόμενα οχήματα
 • - Συμπληρωματικές καλύψεις σε πρώτο κίνδυνο
 • - Οχήματα αξίας €15.001 και άνω, μόνο σε συνεννόηση με την εταιρεία

 

  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΙΣΗΣ

 

Παράμετροι τιμολόγησης που λειτουργούν εκπτωτικά ή επιβαρυντικά στον προσδιορισμό της τιμής ασφάλισης, πέραν της έδρας, της χρήσης και της ιπποδύναμης, είναι:

 

 • - Ηλικία Ιδιοκτήτη ή και οδηγού

 

 • - Ημερομηνία έκδοσης άδειας οδήγησης Νεότερου οδηγού

 

 • - Ιστορικότητα ζημιών ιδιοκτήτη/οχήματος

 

 • - Ηλικία οχήματος

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

  

 1. Ιδιότητα/επάγγελμα ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη

Παρέχεται έκπτωση -10% σε εν ενεργεία ένστολους μόνιμους υπαλλήλους της Αστυνομίας, του Στρατού, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού σώματος. Παρέχεται έκπτωση -7% στους εν ενεργεία μόνιμους υπαλλήλους του ευρύτερου δημοσίου τομέα

Η έκπτωση παρέχεται με on line έγκριση της Εταιρίας κατόπιν αποστολής του σχετικού αποδεικτικού της ιδιότητας του ιδιοκτήτη

 

 1. Μητέρας ιδιοκτήτριας ή μονογονεϊκής οικογένειας

Η έκπτωση παρέχεται κατόπιν on line έγκρισης της Εταιρίας με αποδεικτικό την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ενώ αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια απαιτείται σχετικό αποδεικτικό.

 

 1. Κάρτας μέσων μαζικής μεταφοράς του ιδιοκτήτη του οχήματος κατόπιν on line έγκρισης της Εταιρίας με αποδεικτικό το αντίγραφο ενεργής κάρτας ΜΜΜ (μηνιαίας ή τρίμηνης ή εξάμηνης ή ετήσιας συνδρομής) 

 

 1. e-Συμβόλαιο & Europe App

Η έκπτωση αναφέρεται σε paperless διαδικασίες με την αποστολή της ειδοποίησης πληρωμής και του συμβολαίου ηλεκτρονικά. 

Επιπλέον με το application της Ευρώπη ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα μέσω του κινητού του τηλεφώνου στην παροχή άμεσης βοήθειας σε  περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης, στην ενημέρωση για τα συμβόλαιά του, τις οφειλές του και την εξέλιξη της ζημιάς του.

 

Η έκπτωση παρέχεται με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής δ/νσης πελάτη στην αίτηση καθώς και του κινητού τηλεφώνου.

Οδηγίες για την ενεργοποίηση του Europe App στην ιστοσελίδα μας www.europe-asfalistiki.gr 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

 

 • -2% σε ασφαλισμένους που διαθέτουν έτερο εν ισχύ συμβόλαιο οχήματος στην εταιρία
 • -5% cross selling σε ασφαλισμένους που διαθέτουν πέραν του εν ισχύ συμβολαίου, έτερα συμβόλαια άλλου κλάδου στην εταιρία
 • -10% στην ετήσια καταβολή ασφαλίστρων
 • Οι εν λόγω εκπτώσεις ισχύουν αθροιστικά.

Η έκπτωση 2ου οχήματος και cross selling δεν παρέχεται σε δίκυκλα

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση έκπτωσης το συνολικό καθαρό ασφάλιστρο αστικής ευθύνης δεν μπορεί να είναι μικρότερο του οριζόμενου από την Εταιρία ελάχιστου ασφάλιστρου. Minimum ασφάλιστρα έχουν προσδιορισθεί σε κάθε κατηγορία και χρήση οχήματος. 

 

 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

 

ΙΧΕ τα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης αυξάνονται

 • 10% για ρυμούλκα 2 τροχών
 • 20% για ρυμούλκα 4 τροχών

ΙΧΦ τα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης αυξάνονται

 • 20% για ρυμούλκα 2 τροχών
 • 40% για ρυμούλκα 4 τροχών
 • Επασφάλιστρο αστικής ευθύνης:

Νέου οδηγού σε ηλικία μικρότερης των 25 ετών, είσπραξη επί πλέον 50% επί των ασφαλίστρων αστικής ευθύνης. 

Νέου οδηγού σε δίπλωμα για τον πρώτο χρόνο, είσπραξη επί πλέον 50% επί των ασφαλίστρων αστικής ευθύνης. 

 

Σε περίπτωση ζημίας νέου οδηγού σε ηλικία ή δίπλωμα, ο οποίος δεν το έχει δηλώσει στην εταιρεία και δεν έχουν εισπραχθεί τα αναλογούντα επασφάλιστρα, εισπράττεται  εφάπαξ πρόστιμο.

Σε περίπτωση ασφάλισης ΙΧΕ αυτοκινήτου από 8 θέσεις και άνω, υπολογίζεται επιβάρυνση 30% στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Τα ασφαλιστήρια τρίμηνης διάρκειας επιβαρύνονται με επασφάλιστρο 5% και δεν ακυρώνονται.

Τα ασφαλιστήρια τετράμηνης διάρκειας επιβαρύνονται με επασφάλιστρο 10% και δεν ακυρώνονται.

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

 • Σωματικές Βλάβες (τραυματισμός ή θάνατος) που προκαλούνται σε τρίτους, επιβαίνοντες ή μη (περιλαμβάνονται στην κάλυψη και τα μέλη της οικογένειας, αλλά εξαιρείται της κάλυψης ο οδηγός, κάτοχος ή κύριος του οχήματος καθώς και κάθε συμβαλλόμενος στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο).

 

 • Υλικές Ζημίες που προκαλούνται σε αντικείμενα ή ζώα που ανήκουν σε τρίτους.

 

Καλύπτεται η αστική ευθύνη προς τρίτους όταν το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται εντός φυλασσομένων χώρων (προβλήτες, σταθμοί, γκαράζ, συνεργεία, εκθέσεις κλπ), καθώς επίσης και κατά τη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωση του σε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς (πλοίο, τρένο κλπ).

 

 

ΚΑΛΥΨΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

Αναγγελία ζημίας και δήλωση ατυχήματος

Μετάβαση στον τόπο συμβάντος

Παροχή συμβουλών

Ρυμούλκηση οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο, συνεπεία ατυχήματος (παρέχεται σε ΙΧΕ , ΙΧΦ μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων με μεταξόνιο όχι μεγαλύτερο των 3,5 μέτρων και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο πίσω άξονας του ασφαλισμένου οχήματος δεν φέρει διπλούς τροχούς και μηχανές άνω των 51cc)

 

 

ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

 

Η ασφάλιση πυρκαγιάς περιλαμβάνει τις ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου συνεπεία πυρκαγιάς και πτώσης κεραυνού. Επίσης περιλαμβάνει τις ζημίες του αυτοκινήτου από έκρηξη του.

Ελάχιστη ασφαλιζόμενη αξία € 2.000

 

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ

 

Δεν καλύπτονται οχήματα για ολική κλοπή, χωρίς την κάλυψη πυρκαγιάς για το ισόποσο κεφάλαιο.

Ελάχιστη ασφαλιζόμενη αξία € 2.000

Δεν καλύπτονται οχήματα για μερική κλοπή, με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μικρότερο των € 2.000. Στη μερική κλοπή ισχύει απαλλαγή € 250, ανά ζημία.

 

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

 

Καλύπτονται ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος που θα προκληθούν αποκλειστικά και μόνο από κακόβουλη ενέργεια τρίτου προσώπου που ενεργεί με σκοπό τον βανδαλισμό ή την δολιοφθορά του ασφαλισμένου οχήματος. Παρέχεται με την προϋπόθεση ασφάλισης των Ιδίων Ζημιών.

ΔΕΝ καλύπτονται ζημίες στα ελαστικά και στους καθρέπτες του οχήματος.

Απαλλαγή € 300, για κάθε ζημία.

 

ΚΑΛΥΨΗ ΙΔ.ΖΗΜΙΩΝ

 

Η κάλυψη ιδίων ζημιών παρέχεται:

 Με την προϋπόθεση ασφάλισης έτερων ασφαλιστικών κινδύνων (περιουσίας, μεταφορών κλπ.) , πλην αυτοκινήτων.

Σε καινούργια αυτοκίνητα.

Σε μεταχειρισμένα οχήματα μέχρι 5ετών, εφόσον ήταν ήδη ασφαλισμένα για ίδιες ζημίες σε άλλη ασφαλιστική εταιρία.

Σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μέχρι 5 ετών, εφόσον είναι νέα αγορά του ασφαλιζομένου.

Ελάχιστη ασφαλιζόμενη αξία € 5.000. Σε οχήματα αξίας μικρότερης των

€ 5.000 δεν θα ανανεώνεται η κάλυψη. 

    

Δεν ασφαλίζονται για ίδιες ζημίες οχήματα με νέο οδηγό σε δίπλωμα (κάτω του έτους) ή σε ηλικία (κάτω των 25 ετών)

 

Η εν λόγω κάλυψη παρέχεται με απαλλαγή και πάντα κατόπιν έγκρισης της Εταιρίας.

Τα καινούργια οχήματα ασφαλίζονται με τιμολόγιο αγοράς.

Τα μεταχειρισμένα οχήματα βάσει αντιγράφου από την προηγούμενη εταιρεία  ή με πραγματογνωμοσύνη εκ μέρους της εταιρείας όπου αυτή κρίνει αναγκαία τη διενέργεια.

Σε περιπτώσεις πρόσθεσης προαιρετικών καλύψεων κατά τη διάρκεια του συμβολαίου απαιτείται διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, απόφαση την οποία παίρνει η εταιρεία.

 H απαλλαγή είναι 3% επί της αξίας του οχήματος με ελάχιστη 450 και max 1000€.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση  ολικής ζημίας συνεπεία των ανωτέρων καλύψεων, (πυρκαγιάς, ολικής κλοπής, ιδίων ζημιών) παρακρατούνται τα ετήσια ασφάλιστρα του συμβολαίου.

 

ΚΑΛΥΨΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

 

Καλύπτονται ζημίες στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου μετά από ατύχημα ευθύνης του ασφαλισμένου.

Δεν καλύπτονται ζημίες στους καθρέπτες, στα φανάρια, στα φλας και στις ηλιοροφές των αυτοκινήτων.

Η εν λόγω κάλυψη παρέχεται σε καινούργια οχήματα ή  εφόσον το όχημα ήταν ασφαλισμένο για τον συγκεκριμένο κίνδυνο χωρίς κενό ασφάλισης. Αλλιώς απαιτούνται πρόσφατες φωτογραφίες ή πραγματογνωμοσύνη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

Η θραύση κρυστάλλων δεν αποζημιώνεται σε περίπτωση ασύμφορης επισκευής ή σε περίπτωση μη επισκευής του οχήματος.

Η απαλλαγή στην θραύση κρυστάλλων δεν ισχύει, αν επισκευαστεί σε συνεργαζόμενα συνεργεία.

 

ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΣΑΚΟ

 

Καλύπτονται ζημίες στους αερόσακους και μόνο συνεπεία ατυχήματος (σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, κατακρήμνιση).

Η κάλυψη ζημιών στους αερόσακους δεν ισχύει σε περίπτωση μη επισκευής του οχήματος ή σε περίπτωση ασύμφορης επισκευής.

Παρέχεται με προϋπόθεση την κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων για οχήματα εντός 18ετίας

 

ΚΑΛΥΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

 

Καλύπτονται οι ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ του ασφαλιζομένου οχήματος που προέρχονται άμεσα από φυσικά φαινόμενα όπως καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, σεισμό, κατολίσθηση, με απαλλαγή € 300, εξαιρουμένων των ζημιών που έχουν άμεση ή έμμεση αιτία τον παγετό.

Δεν καλύπτονται οι μηχανολογικές βλάβες του αυτοκινήτου που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τα ανωτέρω φυσικά φαινόμενα.

Η εν λόγω κάλυψη ακολουθεί την πολιτική ανάληψης της κάλυψης ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ.

 

ΚΑΛΥΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

 

Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα από σύγκρουση του με ανασφάλιστο όχημα το οποίο θα φέρει ελληνικές πινακίδες.

Βασική προϋπόθεση αποζημίωσης του ασφαλισμένου αποτελεί η διαπίστωση της ευθύνης του ανασφάλιστου οχήματος, η οποία θα πρέπει να προκύπτει υποχρεωτικά από δημόσια έγγραφα (αντίγραφο δελτίου συμβάντος επιληφθείσης αστυνομικής αρχής ή ποινική δικογραφία).

Επίσης βασική προϋπόθεση αποζημίωσης του ασφαλισμένου αποτελεί η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του κατά το νόμο, εναντίον του υπευθύνου τρίτου για την αποκατάσταση και επανείσπραξη της ζημίας.

 

Ειδικές σημειώσεις:

 Η εταιρία ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις υλικές ζημίες του ασφαλισμένου οχήματος. Δεν ευθύνεται για καμία άλλη θετική ή αποθετική ζημία. Ενδεικτικά, για μείωση της αγοραστικής του αξίας ή για στέρηση της χρήσης του ή για εμπορική ζημία του ασφαλισμένου ή για οποιαδήποτε έμμεση ζημία.

Η εταιρία, αποζημιώνοντας τον ασφαλισμένο, αποκτά όλα τα δικαιώματα τα οποία αυτός έχει έναντι του τρίτου που είναι υπαίτιος του ατυχήματος, σύμφωνα με το νόμο. Ανεξάρτητα από αυτό, ο ασφαλισμένος εκχωρεί από τώρα στην εταιρία κάθε παρόμοιο δικαίωμα του και δίνει σε αυτήν το δικαίωμα να ενεργήσει εξώδικα ή δικαστικά στο όνομά της ή στο όνομα του για αποζημίωση της από τον τρίτο.

 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Καλύπτεται η ακινητοποίηση του οχήματος ως συνέπεια ατυχήματος, ήτοι κάθε αιφνίδιο και ζημιογόνο γεγονός ως απόρροια σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής του ασφαλισμένου οχήματος.

 

Το ακινητοποιημένο λόγω ατυχήματος ιδιωτικής χρήσεως επιβατικό όχημα (Ι.Χ.Ε) του λήπτη της ασφάλισης. (Βλέπε όρους ασφάλισης)

  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (προαιρετική κάλυψη)

 

Παρέχεται η δυνατότητα μέσω του προγράμματος Euro Perfect ασφάλισης των κάτωθι καλύψεων :

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ σε περίπτωση ΚΛΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ή ΠΥΡΚΑΙΑΣ.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS

 

Επιβαρύνεται ο ασφαλιζόμενος με MALUS  στα ασφάλιστρα της αστικής ευθύνης της επόμενης ανανέωσης του συμβολαίου, πέραν του 1 ατυχήματος του ασφαλισμένου  με δεδομένη την υπαιτιότητά του και εφόσον το ποσό της αποζημίωσης τρίτου δεν  υπερβαίνει τα € 1.700.

 

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

 

Παρέχεται σε ΙΧΕ οχήματα, σε ΙΧΦ και ΙΧΦ ΑΓΡ. μέχρι μικτό βάρος 3,5 τον. και μεταξόνιο 3,5 ως και σε ΜΗΧΑΝΕΣ άνω των 51cc σε συνεργασία με τη EUROP ASSISTANCE.

 

 

 

ΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΖΩΟ (προαιρετική κάλυψη)

 

Η ασφάλιση ζημιών ιδίου οχήματος συνεπεία σύγκρουσης με ζώο καλύπτει τις ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος που προκαλούνται αποκλειστικά και μόνο από την σύγκρουση του ασφαλισμένου οχήματος με ζώο κατά την κυκλοφορία του οχήματος. Με την κάλυψη αυτή η Εταιρία αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος που απαραιτήτως προκλήθηκαν κατά την σύγκρουση με ζώο, και μέχρι 1.000 €. 

Η κάλυψη ζημιών ιδίου οχήματος συνεπεία σύγκρουσης με ζώο δεν ενεργοποιείται όταν το κόστος επισκευής της ζημιάς υπερβαίνει το 40% της συνολικής αξίας του οχήματος.

Η κάλυψη επίσης δεν ενεργοποιείται σε περίπτωση που μετά την σύγκρουση το όχημα επισκευάστηκε ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, προτού επιθεωρηθεί από την Εταιρία ή σε περίπτωση που δεν θα επισκευασθεί.

  

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ (κατόπιν αιτήματος στην Εταιρεία)

 

Χορηγούνται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για όλες τις χώρες του Ε.Ο.Χ.

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Τα συμβόλαια ακυρώνονται για σπουδαίο λόγο μετά από έγγραφη εντολή με σχετική αιτιολογία ακύρωσης.

Σπουδαίος λόγος για έκδοση ακύρωσης είναι η μεταβίβαση του οχήματος, η κατάθεση πινακίδων, η διαγραφή/καταστροφή του οχήματος.

Τα τρίμηνα & τετράμηνα ασφαλιστήρια δεν ακυρώνονται.

 

ΑΛΛΑΓΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

Στις περιπτώσεις αλλαγής ιδιοκτήτη ή μεταβίβασης του οχήματος, η ακύρωση του συμβολαίου γίνεται με την προσκόμιση του αντίγραφου νέας ασφάλισης όπως αυτό εμφανίζεται στο Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών (HIC).

 

 

 

 


 

EUROPE INS CO S.A. © 2024

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για να σας παρέχουμε μια καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.
Ακολουθώντας οποιοδήποτε σύνδεσμο σε αυτόν τον ιστότοπο συναινείτε στη χρήση cookies από τον ιστότοπο μας.